EN DIREK RADIO TELE MILENAIRE

On m'appelle Dominique Coraslin PDG de la station en ligne Radio Telemilenaire, nous émettons depui

On m'appelle Dominique Coraslin PDG de la station en ligne Radio Telemilenaire, nous émettons depui
BYENVINI CHAK MOUN SOU RADIO PAW LAN RADIOTELE MILENAIRE KE BONDYE DAVID LA JETE BENEDIKSYON LI SOU LAVI NOU ,KEL KONDWI NOU GIDE NOU EDE NOU POUN KAPAB RETE FIDEL NAN CHEMEN KAP MENNEN NOU DIREKTEMAN NAN LAVI KI PAP JANM FINI AN AMEN. RADIOTELE MILENAIRE RENMEN NOU ANPIL ANPIL ANN RETE SOUDE AK RADIO KONSA POU NANM NOU KA TOUJOU EDIFYE ATRAVE EMISYON NOU YO. AUDIO NOW +1 631 856 9643

Mentions légales

Mentions légales
Chers internautes voici une radio qui vous permettra de connaître les revelations de Dieu dans cette fin des temps des choses qui doivent arriver bientot .Des connaissances sur le Dieu veritable .RTM a le souci de votre âme de votre savoir,ainsi de votre marche avec Dieu .Une radio sans mensonge un aquis indispensable

Kote zèb yo pi bèl, se la li fè m' pran repo. Kote dlo a koule poze, se la li mennen m' bwè. 3 Li fè m' reprann fòs. Li fè m' mache nan chemen dwat, pou sa sèvi yon lwanj pou non li. 4 Menm si m'ap pase nan yon ravin kote ki fè nwa anpil, mwen p'ap pè anyen, paske, Seyè, ou la avèk mwen. Se baton ou ak gòl ou ki fè kè m' pa kase. 5 Ou pare yon tab pou mwen devan je tout lènmi m' yo. Ou resevwa m', ou fè kè m' kontan ou ban m' tou sa m' bezwen. 6 Wi, mwen konnen w'ap toujou renmen m', w'ap toujou bon pou mwen pandan tout lavi m'. Se lakay ou m'ap rete tout tan tout tan.
Ajouter une légende

No hay publicaciones.
No hay publicaciones.